Aktualności

Głosujemy na Janusza Śniadeckiego do Komisji ds. Kodeksu Etyki

Trwają wybory do Komisji Etyki w w Spółkach GK ENEA . Dzięki naszym głosom zostanie wyłonionych dwoje członków Komisji ds. Kodeksu etyki wspólnej dla całej Grupy.

Głosujmy na Janusza Śniadeckiego Wiceprzewodniczącego MZZP GK ENEA.

Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do przedstawionego Projektu zharmonizowanych zmian organizacyjnych oraz docelowej organizacji służb ruchu w ENEA Operator,
nie widzimy możliwości pozytywnego zaopiniowania przedmiotowego materiału, który w zakresie skutków społecznych nie wskazuje żadnych rozwiązań
o charakterze regulacyjnym, co do obowiązującego zakładowego prawa pracy, np.: Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy stosowanego w ENEA Operator sp. z o.o. oraz Porozumienia z dnia 29 czerwca 2007 r. z Sierakowa.

Wnosimy o pilną odpowiedź

Szanowni Państwo!
W związku z dalszymi pracami restrukturyzacyjnymi w Grupie Kapitałowej ENEA, a w szczególnosci z alokacją pracowników z obszaru prawnego w ENEA Operator do nowego pracodawcy, prosimy o wyjasnienie: dlaczego pracodawca nie zastosował reguł prawa chroniącego zbiorowe interesy pracowników w tym procesie?

Przeczytaj pismo

Klub Seniora

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w HOTELU IKAR o godz. 15.00

KONTAKT - KRYSTYNA TOMCZAK: 61 856 11 55,  605 48 44 29

więcej