Aktualności

Życzenia Wielkanocne

INFORMACJA Zarządu MZZP GK ENEA

W pierwszym tygodniu kwietnia, w konsekwencji zamiaru wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym w obszarze obsługi klienta spółki ENEA Operator, przedstawiono pracownikom Porozumienia zmieniajace. Niestety w wielu przypadkach, żądano natychmiastowego przyjęcia powyższego do wiadomości i niezwłocznego podpisania stosownego dokumentu.

Skarga do Okręgowego Inspektoratu Pracy

Działając w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, tj. organizacji związkowej reprezentującej pracowników ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), przy ul. Strzeszyńska 58, w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, uprawniającej PIP do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów dotyczących stosunku pracy, niniejszym wnosimy skargę na działanie ww. podmiotu będącego pracodawcą.

Klub Seniora

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w HOTELU IKAR o godz. 15.00

KONTAKT - KRYSTYNA TOMCZAK: 61 856 11 55,  605 48 44 29

więcej