Aktualności

Skarga do PIP

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej w Poznaniu MZZP GK ENEA dotyczącymi napiętej i sytuacji przy podpisywaniu „Porozumień w sprawie zmiany warunków umowy o pracę” przez pracowników Enea Centrum, skierowliśmy skargę do Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

Przeczytaj Skargę

Postulujemy o nagrodę świątaczną

Zwracamy się z postulatem podtrzymania wieloletniej tradycji wypłacania nagrody świątecznej dla Paracowników GK ENEA. Brak wypłaty tej nagrody byłoby dla załogi GK ENEA bardzo złym sygnałem, szczególnie zanaczącym dla oceny przez pracowników wiarygodności zapewnień co do dobrej kondycji finansowej GK ENEA, jak też co do wyrażanych słownie gestów dobrej woli wobec Pracowników, rok w rok wypracowyjących zysk GK ENEA. W związku z powyższym wnosimy o pozystywne rozpatrzenie naszego postulatu.

Pytania do Zarządu ENEA Centrum

W nawiązaniu do informacji które uzyskaliśmy na temat przeprowadzonych Sesji Development Center dla poziomu dyrektorów, kierowników i koordynatorów w zakresie kompetencji i posiadanego doświadczenia, a które bez wątpienia wprowadza znaczne zmiany w obszarze kadry kierowniczej, chcielibyśmy wyjaśnić pojawiające sie wątpliwości.

Przeczytaj pismo

Klub Seniora

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w HOTELU IKAR o godz. 15.00

KONTAKT - KRYSTYNA TOMCZAK: 61 856 11 55,  605 48 44 29

więcej