ZOZ Bydgoszcz

Zakładowa Organizacja Związkowa MZZP GK ENEA w Bydgoszczy

ul. dr E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz

tel. (52) 374-22-12,  fax (52) 374-26-44

NIP 967-11-74-387, REGON  093149623


Pełni Obowiązki Przewodniczącego ZOZ Bydgoszcz:

Krzysztof Wojtasik  tel.52 3742470    503126807

Sekretariat:

Joanna Płąchocka

tel. (52) 374 - 22 -12, fax (52) 374- 26 -44

e-mail: zzpze@bydgoszcz.operator.enea.pl

Zarząd ZOZ Bydgoszcz:

1. Krzysztof Wojtasik – Z-ca Przewodniczącego Bydgoszcz tel.52 3742470    503126807

2. Ryszard Korzenecki – Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. 52 5861242

3. Jacek Lech - Rejon Dystrybucji Inowrocław tel.52 3571503

4. Brygida Cieplińska – Rejon Dystrybucji Chojnice tel.52 5543322

5. Tadeusz Szymczak - Rejon Dystrybucji Nakło tel.52 5871427

6. Leszek Kośmicki - Rejon Dystrybucji Mogilno tel.52 3152692

7. Jan Gordon - Rejon Dystrybucji Świecie tel.52 3316667

8. Anna Dylewska - NZOZ CU"Energetyk" tel.52 3535700

9.Teresa Kuziemska - EW Sp. z o.o. tel.52 3825835

Komisja Rewizyjna Bydgoszcz

1. Jolanta Rutkowska - ZOK Bydgoszcz tel.52 3742266

2. Mirosław Jankowski - Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel.52 3742357

3. Bożena Klimas – Rejon Dystrybucji Chojnice tel.52 5543368