Korespondencja z PIP

15 maja 2015 // 0 Comments

Złożyliśmy skargę do Państwowej inspekcji pracy na praktyki jakie zaistniały spółce ENEA Centrum, a w naszej ocenie naruszenie bądź próbę obejścia przepisów ustawy o szczególnych zasadach  rozwiązywania z pracownikami stosunku [...]

Skarga do PIP

25 listopada 2014 // 0 Comments

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej w Poznaniu MZZP GK ENEA dotyczącymi napiętej i sytuacji przy podpisywaniu „Porozumień w sprawie zmiany warunków umowy o pracę” [...]

Postulujemy o nagrodę świąteczną

14 listopada 2014 // 0 Comments

Zwracamy się z postulatem podtrzymania wieloletniej tradycji wypłacania nagrody świątecznej dla Paracowników GK ENEA. Brak wypłaty tej nagrody byłoby dla załogi GK ENEA bardzo złym sygnałem, szczególnie zanaczącym dla oceny przez [...]

Pytania do Zarządu ENEA Centrum

12 listopada 2014 // 0 Comments

W nawiązaniu do informacji które uzyskaliśmy na temat przeprowadzonych Sesji Development Center dla poziomu dyrektorów, kierowników i koordynatorów w zakresie kompetencji i posiadanego doświadczenia, a które bez wątpienia wprowadza znaczne [...]

Informacja – Porozumienie zmieniające

5 listopada 2014 // 0 Comments

W związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej w spółce ENEA Centrum od dnia 01stycznia 2015 r., a w konsekwencji prawdopodobieństwa zaistnienia sytuacji w której pracownikom może zostać przedstawione Porozumienie zmieniające, [...]
1 2 3 35